Installation

Som webmaster finder du her installationsvejledningen, så du kan implementere systemet på jeres hjemmeside.

Download vejledningen: Installationsvejledning

Teknisk assistance

Ved tekniske problemer henviser til at kontakte:

Erik Aaskoven
efaktum ApS
Tlf.: 7027 1088

Lene Schmidt
Master i specialpædagogik

Center for Døvblindhed og Høretab
Grønlands Torv 14, 1 - 9210 Aalborg SØ
2681 4708 - lene.schmidt@rn.dk

Lars Ejsing Søbye
Forstander

Center for Døvblindhed og Høretab
Kollegievej 1 - 9000 Aalborg
9764 7210 - 2048 4046 - laejs@rn.dk