Baggrund

Den digitale samfundsudvikling har bevirket indførelse af en række digitale
selvbetjeningsløsninger for borgerne i Danmark.

Denne udvikling stiller en gruppe af voksne med høretab i en svær situation. De har nemlig læsefærdigheder, der kan sammenlignes med hørende ordblindes i forhold til at afkode ord. Derfor kan de være afhængige af hjælp fra andre, som afkoder hjemmesiderne for dem.

Center for Døvblindhed og Høretab har – i samarbejde med Aalborg Universitet – tidligere påvist, at voksne med høretab og læsevanskeligheder i høj grad bruger nettet uden hjælp fra andre, hvis de får mulighed for at se videoer med tegn, når de støder på et ord, som er svære at læse. Videoerne understøtter således læsernes selvstændighed.

Derfor satte vi os for i samarbejde med betydelige interessenter på området at udvikle et værktøj, som oversætter udvalgte ord til tegn. Det er resulteret i adgangmedtegn, som er lettilgængeligt og gratis både at bruge og at installere på offentlige og private hjemmesider.

Adgangmedtegn.dk omfatter en database med ca. 15.000 tegnvideoer. Disse videoer vil kunne bruges og stilles til rådighed for andre projekter, der letter læsevanskelighederne for tegn- og tegnsprogsbrugere.

 

Lene Schmidt
Master i specialpædagogik

Center for Døvblindhed og Høretab
Grønlands Torv 14, 1 - 9210 Aalborg SØ
2681 4708 - lene.schmidt@rn.dk