<input type="image" id="knap" class="knap-style" style="float: right;" src="http://adgangmedtegn.dk/wp-content/uploads/2017/05/knap_red.png" onclick="SignLanguageMark(null,'#ffff99');">

Tak til…

ALLE unge og voksne med høretab fra hele Danmark som har bidraget frivilligt med alt deres viden, erfaring og kunnen – både i forbindelse med udarbejdelse af ordlister, sætte tegn/forklaringer på ord/begreber, deltage under optagelserne og ved testning.

Digitaliseringsstyrelsen, www.digst.dk

Dansk Sprognævn,  www.dsn.dk herunder afdelingen for dansk tegnsprog  www.dansktegnsprog.dk

DOT Groupe Aps –tolkefirmaet 12k  www.12k.dk

Tegnsprogsordbogen  www.tegnsprog.dk

Vestegnens sprog-og kompetencecenter www.vestegnenssprogcenter.dk

Institut for kommunikation og handicap, Høreafdelingen  www.ikh.rm.dk

Center for specialundervisning for voksne www.kk.dk

Center for Høretab  www.cfh.dk

Castberggård højskole www.cbg.dk

Center for døve www.cfd.dk

Aalborg kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning www.ppr-aalborg.dk

Tegnsprogstolkning og tolkeservice  www.Handsup.dk

Kommunikation og Formidling, Ingelise Isak www.ingeliseisak.dk

Wign, social tegnsprogsencyklopædi www.wign.dk

Aalborg tegnsprogsforening   www.aalborgdeaf.dk

Efaktum, digitale løsninger www.efaktum.dk

Delsted Productions  www.delsted.dk

Lene Schmidt
Master i specialpædagogik

Center for Døvblindhed og Høretab
Grønlands Torv 14, 1 - 9210 Aalborg SØ
2681 4708 - lene.schmidt@rn.dk