Det siger brugerne

Se/hør døvekonsulenterne i Aalborg udtale sig om Adgangmedtegn. De udtrykker bl.a. at adgangmedtegn vil være et godt arbejdsredskab i samtale med den døve borger. De fortæller også om, hvor de vil bruge systemet til at finde frem til tegn, som de evt. mangler i forklaringer til borgere, og disse tegn kan de finde i systemet.

Se/hør 2 døve borgere som fortæller om, hvad adgangforalle giver af mulighed for dem i fremtiden. De kan se en fordel i, som ordblind, at få vist tegnet for et ord, de umiddelbart ikke kan afkode. Og så er systemet let tilgængeligt og kan bruges hver eneste dag.

 

Døvekonsulenterne i Aalborg Ann Sommer og Tanja W. Godt udtaler sig.

Bruger Lone Ernst kommer med sine kommentarer.

Bruger Jørgen Juel kommer med sine kommentarer.

Lene Schmidt
Master i specialpædagogik

Center for Døvblindhed og Høretab
Grønlands Torv 14, 1 - 9210 Aalborg SØ
2681 4708 - lene.schmidt@rn.dk