Formål

Formålet med adgangmedtegn.dk er at gøre målgrupperne, som er unge/voksne tegnbrugere med læsevanskeligheder væsentligt mere selvhjulpne på internettet. Det vil give bedre muligheder for at mestre eget liv, større selvtillid og selvværd og dermed en større livskvalitet.

På et nationalt plan er målsætningen desuden at manifestere Danmarks rolle som foregangsland inden for at skabe tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser. Projektet er nyt og banebrydende og vil således potentielt give værdi for en markant større målgruppe end indeholdt i dette projekt.

Lene Schmidt
Master i specialpædagogik

Center for Døvblindhed og Høretab
Grønlands Torv 14, 1 - 9210 Aalborg SØ
2681 4708 - lene.schmidt@rn.dk