Målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er døve tegnsprogsbrugere med læsevanskeligheder. Der er ca. 4.000 døve i Danmark, men der findes ingen undersøgelse af, hvor stor en andel, der har markante læsevanskeligheder. Praksiserfaringen viser dog, at det er en betragtelig del, sandsynligvis ca. halvdelen.

Den sekundære målgruppe for projektet er andre læsesvage danskere, der bruger tegnbaseret kommunikation, eks. dansk med støttetegn eller tegn til tale. Der findes ingen opgørelser over, hvor stor gruppen er.

Lene Schmidt
Master i specialpædagogik

Center for Døvblindhed og Høretab
Grønlands Torv 14, 1 - 9210 Aalborg SØ
2681 4708 - lene.schmidt@rn.dk